Pavol Koteš
Rapatská 869
951 35 Veľké Zálužie
0904 191 539 pavolkotes@gmail.com